Privatlivsbeskyttelse - om YFU Danmark

Privatlivsbeskyttelse
Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

YFU er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Youth for Understanding Danmark, Generalsekretær Janne Wennerstrøm

Adresse: Tommerup

CVR: 48882528

Telefonnr.:  64 76 30 06

Mail: yfu@yfu.dk

Website: www.yfu.dk

YFU sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Behandling af persondata i forbindelse med ansøgning/udsendelse som udvekslingsstudent og som udvekslingsstudent i Danmark

I forbindelse med din ansøgning/ophold som udvekslingsstudent indhenter vi almindelige personoplysninger om dig, ligesom vi indhenter personfølsomme oplysninger. Det er almindelige oplysninger som navn, adresse, alder, skole, interesser, men det er også følsomme oplysninger om helbred, cpr-nummer og religiøst tilhørsforhold. Vi indhenter alene disse oplysninger for at kunne opfylde de krav, som YFU har som organisation og som modtagerlandene har for at modtage studerende fra andre lande i forhold til ansøgningsprocedure og placering i værtsfamilier.  Det vil sige, de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde vores aftale om evt. udvekslingsophold.

I henhold til lovgivningen om persondata kan du altid få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, du har ret til at korrigere oplysningerne, og du har ret til at få oplysningerne slettet, såfremt vores aftaleforhold er ophørt, og der ikke er lovgivningsmæssige forhold, der gør at vi er forpligtede til at opbevare disse data.

Behandling af persondata i forbindelse med ansøgning om at blive værtsfamilie

I forbindelse med jeres ansøgning om at blive værtsfamilie indhenter vi almindelige personoplysninger om jer, ligesom vi indhenter personfølsomme oplysninger. Det er almindelige oplysninger som navn, adresse, alder, beskæftigelse, interesser, men det er også oplysninger om evt. religiøst tilhørsforhold, der er en personfølsom oplysning. Vi indhenter alene disse oplysninger for at kunne opfylde de krav, som YFU har som organisation og som sendelandene har for at sende udvekslingsstudenter til Danmark og få disse placeret i værtsfamilier.  Det vil sige, de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde vores aftale om evt. udvekslingsophold.

I henhold til lovgivningen om persondata kan du altid få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, du har ret til at korrigere oplysningerne, og du har ret til at få oplysningerne slettet, såfremt vores aftaleforhold er ophørt, og der ikke er lovgivningsmæssige forhold, der gør at vi er forpligtede til at opbevare disse data.

Behandling af persondata i forbindelse med medlemskab af YFU

I forbindelse med medlemskab af YFU indhenter vi og opbevarer vi alene almindelige personoplysninger, dvs. navn, adresse, alder (af hensyn til at søge tilskudsmidler). Derudover opbevarer vi data, der oplyser om hvilke funktioner du har i organisationen f.eks. som frivillig, ansøger eller værtsfamilie.

I henhold til lovgivningen om persondata kan du altid få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, du har ret til at korrigere oplysningerne, og du har ret til at få oplysningerne slettet, såfremt vores aftaleforhold er ophørt, og der ikke er lovgivningsmæssige forhold, der gør at vi er forpligtede til at opbevare disse data.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretnings­mæssige formål. Det sker til:

- Opfyldelse af din anmodning om at komme på udveksling, blive værtsfamilie, være frivillig eller melde sig ind i foreningen

- Forbedring af vores produkter og tjenester

- Administration af din relation til os

- Opfyldelse af lovkrav

- Andet

YFU behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse. 

Opdatering af persondata

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Samtykke

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

YFU skal i udvekslingssammenhænge videregive din persondata til YFU organisationer i andre lande. Ved indhentning af persondata fra dig vil du give samtykke til det.

Hvis vi videregiver dine persondata til andre samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed

YFU beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies

www.yfu.dk og alle undersites bruger vi forskellige cookies, for at du får den bedst mulig oplevelse som bruger af yfu.dk. Det betyder, at der bliver samlet brugeroplysninger til 1. og 3. partstjenester.  Dem kan du læse mere om herunder.

Funktionelle cookies

Vores egne cookies

Vi bruger cookies til at

-         Huske om du er logget ind eller ud

-         Huske om du har sagt ja/nej til at vi lægger en cookie på den pc

-         Huske om du har sagt ja/nej til en af de meget få popups vi har på siden

Tredjeparts cookies

På vores site, som på de flest sites, har vi funktioner, som er leveret af en tredjepart. Et eksempel er vores YouTube videoer eller instagrambilleder. Vores site inkluderer de følgende cookies:

-         YouTube

-         Power.Io

-         MailerLite

Social media cookies

Så det er nemt for dig at ”like” eller dele indholdet på vores hjemmeside direkte på Facebook og Twitter, har vi deleknapper på vores hjemmesiden.

Dem der lægger cookies på din pc er:

-         Facebook

-         Twittter

Hvad det reelt betyder for din persondatasikkerhed varierer fra medie til medie, og vil være afhængig af dine personlige indstillinger ift. persondatasikkerhed på disse medier.

Anonym besøgerstatistik cookie

Vi bruger cookies til at lave besøgerstatistik på f.eks. hvor mange mennesker, der har besøgt vores hjemmeside, hvilken slags teknologi de bruger (eks. om de er på en Mac eller Windows-maskine, så vi nemt kan identificere problemer, når vores site ikke virker optimalt), hvor lang tid de bruger på sitet, hvilke sider de kigger på etc. Det hjælper os med at kunne forbedre hjemmesiden løbende. Disse såkaldte ”analyse” programmer fortæller os, helt anonymt, hvordan folk ender på yfu.dk (eks. fra søgemaskiner eller facebook) og om de har været her før – på den måde hjælper du os med at prioritere om vi skal bruge flere penge på at udvikle hjemmesiden eller bruge flere penge på markedsføring.

Vi bruger:

-         Google Analytics

Reklamecookies

Cookies anvendes meget i onlineannoncering. Hverken os, annoncører eller vores reklamepartnere kan få personligt identificerbare oplysninger fra disse cookies.

Det er også værd at bemærke, at hvis du fravælger at reklamecookies, betyder det ikke, at du ikke vil se annoncer, bare simpelthen, at de ikke længere vil være skræddersyet til dig.

Vi bruger:

-         DoubleClick - Privatlivspolitik ejes af Google

Remarketing Cookies

Du bemærker måske, at nogle gange efter at have besøgt et websted, kan du se flere annoncer fra det websted, du besøgte. Dette skyldes, at annoncører, herunder os betaler for disse annoncer. Teknologien til at gøre dette er muliggjort af cookies, og som sådan kan vi placere en såkaldt "remarketing cookie" under dit besøg. Vi bruger disse annoncer til at tilbyde specialtilbud m.v. for at opfordre dig til at komme tilbage til vores hjemmeside. Bare rolig, vi kan ikke proaktivt nå ud til dig, da hele processen er helt anonymiseret.

Vi bruger

-         Google AdWords remarketing

Slukning af cookies

Du kan normalt slukke for cookies ved at justere dine browserindstillinger for at stoppe det fra at acceptere cookies. Hvis du gør det, vil det dog sandsynligvis begrænse funktionaliteten hos vores og en stor del af verdens websteder, da cookies er en standard del af de fleste moderne websites.

Det kan være, at du bekymrer dig omkring cookies relaterer til såkaldt "spyware". I stedet for at slukke for cookies i din browser kan du opdage, at anti-spyware-software opnår det samme mål ved automatisk at slette cookies, der anses for at være invasive. Få flere oplysninger om administration af cookies med antispyware-software.