Vores mission - om YFU Danmark
udvekslingsstudenter uruguay

Vi vil ændre måden du ser verden på

Formål

Youth For Understanding Danmark er en selvejende, non-profit forening, der er baseret på frivilligt arbejde og er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser.

Stk. 2 Vi ønsker at fremme mellemfolkelig forståelse baseret på gensidig respekt og værdsættelse af kulturelle forskelle på lokalt, nationalt og globalt plan. Foreningen søger endvidere at fremme samfundsengagement, livslang læring og en fredeligere verden.

Stk. 3 Foreningen indfrier hovedsageligt sit formål gennem interkulturel udveksling af unge og i forbindelse hermed


a) forberedelse, uddannelse og løbende støtte til unge udvekslingsstudenter og deres værtsfamilier,
b) uddannelse af foreningens medlemmer,
c) uddeling af stipendier og ansøgning om økonomisk støtte for at sikre, at flest mulige unge får mulighed for at deltage i foreningens programmer og aktiviteter,
d) at styrke sammenholdet i foreningen, og
e) at samarbejde med organisationer og mennesker, der arbejder for tilsvarende formål.