Vores mission - om YFU Danmark
udvekslingsstudenter uruguay

Vi vil ændre måden du ser verden på

YFU tilbyder rejsen for livet

Et eventyr der bringer det bedste frem i mennesker og gør dig i stand til at skabe livsvarige forbindelser, som vil forandre den måde, du ser verden på. YFU er med dig hele vejen fra ansøgning til hjemkomst og hjælper dig med at holde forbindelsen til det internationale fællesskab længe efter, at du er kommet hjem. Vi skaber et sikkert og trygt miljø, hvor forskellige kulturer kan udforskes og forstås.

Youth For Understanding Danmark er en selvejende, non-profit forening, der er baseret på frivilligt arbejde og er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Vi ønsker at fremme mellemfolkelig forståelse baseret på gensidig respekt og værdsættelse af kulturelle forskelle på lokalt, nationalt og globalt plan.

Vi vil fremme samfundsengagement, livslang læring og en fredeligere verden.

Vær med til at gøre en forskel

MISSION

Foreningen er en selvejende non profit forening, hvis formål er,

at fremme mellemfolkelig forståelse gennem international ungdomsudveksling og uddannelse af foreningens medlemmer
i samarbejde med andre landes YFU-foreninger
at arbejde for økonomisk støtte, goodwill, programmernes gennemførelse og billiggørelse
gennem uddeling af stipendier at medvirke til, at flest muligt unge kan deltage i foreningens udvekslingsprogrammer
at fremme sammenholdet mellem unge, der vender hjem til Danmark efter deltagelse i foreningens udvekslingsprogrammer samt
værtsfamilier og foreningens øvrige medlemmer
at søge kontakt med interesserede personer, der vil virke for foreningens sag, og som kan stå inde for foreningens formål

VISION

YFU Danmark arbejder aktivt for større mangfoldighed

i det vi vil - give et bredere udsnit af befolkningen mulighed for at deltage i udvekslingsoplevelsen.

i det Vi gør - løbende udbuddet af kvalitetsprogrammer inden for ungdomsudveksling bredere og bedre.
i det vi er - en forening, hvor der skabes muligheder og plads for alle frivillige til at udvikle personligt engagement, ansvarlighed, netværk og kompetencer - og en forening, hvor alle slags frivillige bidrager engageret og ansvarligt og samarbejder om vores fælles formål.

Del