Om YFU Danmark - om YFU Danmark

Om YFU Danmark
Lær mere omkring vores historie

En ud af over 55 organisationer i et globalt netværk, der arbejder for mellemfolkelig forståelse gennem ungdomsudveksling

YFU blev grundlagt i 1951 af Rachel Andresen efter at være blevet inspireret under et ophold i efterkrigstidens Amsterdam i 1948. Hun var blevet så rørt over at have været med til genetableringen af gade- og huslys i byen, at hun vendte tilbage til USA med en livslang mission om at sikre "at lysene aldrig blev slukket igen".I 1960 blev idéen om international, kulturel ungdomsudveksling efter Rachel Andresen og YFU netværkets principper overført til Danmark, hvor Tom Nielsen blev den første danske YFU-student. Fra Toms hjemkost i 1961, og frem til 1963 drev hans forældre Bodil og Karl idéen om at tage på udveksling til USA med YFU. YFU Danmark fik først rigtig form i 1965 hvor Else Scharling - mor til en af studenterne fra årgangen 63/64 - stiftede en komité, der skulle sikre seriøsiteten overfor skoler og andre myndigheder. I dag er YFU Danmark en forening med over 1000 medlemmer, omkring 30 partnerlande, 4 zoner inddelt i 17 regioner, en bestyrelse og et sekretariat med faste ansatte. Siden Toms hjemkomst i 1961 har vi sendt over 10.000 unge danskere ud i verden og modtaget over 5.000 udenlandske studenter.

Kontakt os