Bestyrelsen - om YFU Danmark

Bestyrelsen

Hvem er YFU's Bestyrelse?

og hvad laver de?

Bestyrelsen leder foreningens daglige arbejde under ansvar for det arbejdsprogram og budget, der er vedtaget af Delegeretmødet. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen blandt foreningens myndige medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og nedsætter et forretningsudvalg bestående af bestyrelsesformanden og to næstformænd.
ANSVAR OG ARBEJDSOMRÅDER
Bestyrelsen påtager sig med sit valg et ganske betydeligt ansvar. En forening med over 1000 medlemmer, en omsætning på et tocifret millionbeløb, overholdelse af internationalt vedtagne regler for udveksling, et direkte ansvar for ca. 200 udvekslingsstudenter pr. år og sekretariatets ansatte. Bestyrelsen har det fulde og endelige ansvar for, at foreningen fungerer og trives.
FORRETNINGSUDVALGET
Udvalget leder foreningen mellem bestyrelsesmøderne og ansætter et sekretariat til at varetage det daglige arbejde. Bestyrelsen mødes typisk 6 gange fordelt over året. Ind imellem møderne er der udvalgsarbejde, evt. internationalt arbejde, forberedelse og efterbehandling af bestyrelsesmøderne samt deltagelse i lokale og nationale aktiviteter. Typisk vil bestyrelsen på sit første ordinære møde efter delegeretmødet fordele opgaverne og ansvarsområderne mellem sig for det kommende år. På dette møde sker selve konstitueringen også. Mødet ligger normalt to uger efter Delegeretmødet.

Bestyrelsen består af

Den nuværende bestyrelse for foreningsåret 2018-2019

Julie Klampe, formand

Bopæl: København
Mail: klampe@yfu.dk


MATIAS SEELK

Bopæl: Odense
Mail: seelk@yfu.dk


mICHAEL BØNDERGAARD

Bopæl: København

Mail: boendergaard@yfu.dk


ROY JUMA

Bopæl: Odense

Mail: roy@yfu.dk


Emil Minana, Næstformand 

Bopæl: København
Mail: emil.minana@yfu.dk


CAROLINE STEINER, NÆSTFORMAND

Bopæl: Søborg

Mail: caroline.steiner@yfu.dk


ANNA BORGES
Bopæl: København

Mail: anna@yfu.dk


SIMON BØTKER
Bopæl: Aarhus
Mail: boetker@yfu.dk